1994

Keez - Sabine (Keez' wife) - fan - Christine (Jenz' wife) - Trien (Pik's wife) - Pik - Zjantie (1994 - before the Izegem gig)
Keez - Zjantie - Jenz - Pik (23/12/1994 - Iso - Izegem)Jenz - Pik (23/12/1994 - Iso - Izegem)Jenz - Pik (23/12/1994 - Iso - Izegem)Keez - Zjantie (23/12/1994 - Iso - Izegem)